Гірничий енциклопедичний словник

АБСОЛЮТНО ПРУЖНЕ ТІЛО

абсолютно упругое тело - perfectly elastic body - absolut elаstischer Körper – тверде тіло, у якого деформації прямо пропорційні напругам, що їх викликали, і яке відновлює свою початкову форму відразу ж після зняття напруг.
Ещё