Гірничий енциклопедичний словник

АБСОЛЮТНИЙ ТИСК

абсолютное давление - absolute pressure - absoluter Druck – тиск, для вимірювання якого за початок відліку беруть тиск, що дорівнює нулю.
Ещё