Гірничий енциклопедичний словник

АБСОЛЮТНА ПОХИБКА ВИМІРЮВАННЯ

абсолютная погрешность измерения - absolute error of measurement - absoluter Messfehler – різниця між результатом вимірювання та умовно істинним значенням вимірюваної величини. ДСТУ 2681-94.
Ещё