Гірничий енциклопедичний словник

КОЕФІЦІЄНТ ФІЛЬТРАЦІЇ KФ

коэффициент фильтрации Kф - filtration coefficient - *Durchlässigkeitsfaktor, Durchlässigkeitszahl, Durchlässigkeitsbeiwert – коефіцієнт пропорційності у формулі закону Дарсі, значення якого залежить від роду пористого тіла, густини і в’язкості фільтруючої рідини. Характеризує ступінь проникності (водопроникності) пористого тіла; його значення дорівнює швидкості ламінарної фільтрації рідини через пористе тіло за умов, коли п’єзометричний похил - одиниця:де ρ - густина рідини; g – прискорення вільного падіння; v - швидкість фільтрації; Q - витрата рідини; L - довжина пористого тіла; F - площа фільтрації; Δр - перепад тиску.
Ещё