Гірничий енциклопедичний словник

КОЕФІЦІЄНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ

коэффициент теплопередачи - heat transfer coefficient - *Warmeübertragungskoeffizient, Wärmeabgabezahl, Wärmedurchgangszahl – кількість теплоти, яка передається через одини-цю площі поверхні розділу в одиницю часу за різниці т-р між теплоносіями 1 К; характеризує інтенсивність передавання теплоти.
Ещё