Гірничий енциклопедичний словник

КОЕФІЦІЄНТ ОПОРУ ПОВНОГО (СИСТЕМИ)

коэффициент полного сопротивления (системы) - total resistance factor (of system) - *Gesamtwiderstandkoeffizient (des Systems) – безрозмірний коефіцієнт, який відповідає втраті напору hf . За допомогою цього коефіцієнта втрати напору виражаються формулами:а) для звичайних потоків б) для фільтраційних потоків де, v – швидкість; g – прискорення вільного падіння; q – питомі витрати; Kф – коефіцієнт фільтрації; ξl, ξj – коефіцієнти опору вздовж шляху і на місцевій перешкоді; m, n – кількості відповідних опорів.
Ещё