Гірничий енциклопедичний словник

АЗИМУТ АСТРОНОМІЧНИЙ

двогранний кут (λ), утворений площиною астрономічного меридіану точки спостереження і вертикальною в цій точці площиною, яка проходить через заданий напрям. Відлічується від північного напряму меридіану до заданого напряму за годинниковою стрілкою від 0о до 360о.
Ещё