Гірничий енциклопедичний словник

АЕРОФОТОТОПОГРАФІЯ

аэрофототопография - аеrophototopography - Aеrophototopographie – розділ топографії, який вивчає методи створення топографічних карт за матеріалами аерофототопографічної зйомки.
Ещё