Гірничий енциклопедичний словник

АДСОРБЕНТИ

адсорбенты - adsorbents - Adsorbenzien, Adsorbentia, Adsorbense – речовини, здатні до адсорбції. Це високодисперсні природні та штучні пористі тверді речовини з великою зовнішньою та (або) внутрішньою поверхнею, на якій і протікає адсорбція газів чи рідин. Розрізняють А. двох структурних типів: А. з мікропорами (розміри яких близькі до розмірів молекул адсорбованих речовин) та А. з більшими порами. В техніці як А. використовуються, як правило, пористі тіла з сильно розвиненою внутрішньою поверхнею. До А. належать силікагель, активне вугілля, алюмогель, синтетичні цеоліти (молекулярні сита) тощо. Застосовують А. для очистки та сушки газів та рідин (у протигазах, медицині тощо).
Ещё