Гірничий енциклопедичний словник

АДИТИВНОСТІ ПРИНЦИП

аддитивности принцип - additivity principle - *Additivitätsprinzip – принцип (засада), що пов’язаний з додаванням. Див. Адитивність.
Ещё