Гірничий енциклопедичний словник

АВТОМАТИЧНИЙ ЗАХИСТ ПРИВОДУ ВІД ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ

автоматическая защита привода от перегрузки - automatic motor overload protection, automatic protection agains overload - Automatiesierungsschutz gegen Űberladung - виключення можливості виникнення небезпечних перевантажень приводів гірничих машин за допомогою спеціальних запобіжних пристроїв або автоматичного відключення приводів від мережі в момент перевантаження.
Ещё