Гірничий енциклопедичний словник

АБІСАЛЬНА РІВНИНА

абиссальная равнина - abyssal plain - Abyssalebene – тип глибоководних рівнин, приурочених до улоговин ложа океану та западин крайових морів перехідної зони. За морфологічними ознаками А.р. розділяються на плоскі, (субгоризонтальні) і горбисті. Останні особливо характерні для Тихого та Індійського океанів.
Ещё