АБСОРБЦІЙНИЙ ОСУШНИК [СТИСНЕНОГО ПОВІТРЯ]

абсорбирующий осушитель [сжатого воздуха] - deliquescent air dryer - Absorptionstrockner [der Pressluft] – осушник, в якому видалення парів води відбувається в результаті того, що вони вступають у хімічну реакцію з речовинами-абсорбентами.

Гірничий енциклопедичний словник 

АБСОРБЦІЯ →← АБСОРБЦІЙНЕ ОСУШУВАННЯ ГАЗУ

T: 0.077793476 M: 3 D: 3