АБСОЛЮТНО ПРУЖНЕ ТІЛО

абсолютно упругое тело - perfectly elastic body - absolut elаstischer Körper – тверде тіло, у якого деформації прямо пропорційні напругам, що їх викликали, і яке відновлює свою початкову форму відразу ж після зняття напруг.

Гірничий енциклопедичний словник 

АБСОЛЮТНО ТВЕРДЕ ТІЛО →← АБСОЛЮТНИЙ ТИСК

T: 0.080109335 M: 3 D: 3