АБСОЛЮТНИЙ ТИСК

абсолютное давление - absolute pressure - absoluter Druck – тиск, для вимірювання якого за початок відліку беруть тиск, що дорівнює нулю.

Гірничий енциклопедичний словник 

T: 0.071921269 M: 1 D: 1