АБСОЛЮТНЕ ВИМІРЮВАННЯ

абсолютное измерение - absolute measurement - absolute Messung – вимірювання, яке основане на прямому вимірюванні однієї або декількох основних величин та (чи) використанні значин фізичних констант. ГОСТ 16263-70.

Гірничий енциклопедичний словник 

АБСОЛЮТНИЙ ВІК →← АБСОЛЮТНА ЧУТЛИВІСТЬ ЗАСОБУ ВИМІРЮВАНЬ

T: 0.087078679 M: 3 D: 3