АБСОЛЮТНА ЧУТЛИВІСТЬ ЗАСОБУ ВИМІРЮВАНЬ

абсолютная чувствительность средства измерений - absolute sensitivity of instrument (measurement) - absolute Empfindlichkeit des Meßgerätes (Meßmittels) – чутливість засобу вимірювань, яка визначається значенням відношення зміни сигналу на виході до зміни значення величини, що вимірюється. ГОСТ 16263-70.

Гірничий енциклопедичний словник 

АБСОЛЮТНЕ ВИМІРЮВАННЯ →← АБСОЛЮТНА ТЕМПЕРАТУРА

T: 0.068912485 M: 3 D: 3