АБСОЛЮТНА ПУСТОТНІСТЬ

абсолютная пустотность - absolute porosity (porousness) - *absolute Porosität, absolute Porigkeit – Див. пористість.

Гірничий енциклопедичний словник 

АБСОЛЮТНА ТЕМПЕРАТУРА →← АБСОЛЮТНА ПРОНИКНІСТЬ

T: 0.101132388 M: 3 D: 3