АБСОЛЮТНА ПОХИБКА ЗАСОБУ ВИМІРЮВАНЬ

абсолютная погрешность средства измерений - absolute error of a measuring instrument - absoluter Fehler des Messgerätes (Messmittels) – різниця між показом засобу вимірювань та істинним значенням (значиною) вимірюваної величини за відсутності методичних похибок і похибок від взаємодії засобу вимірювань з об'єктом вимірювання. ДСТУ 2681-94.

Гірничий енциклопедичний словник 

АБСОЛЮТНА ПРОНИКНІСТЬ →← АБСОЛЮТНА ПОХИБКА ВИМІРЮВАННЯ

T: 0.096628564 M: 3 D: 3