АБСОЛЮТНА ПОХИБКА ВИМІРЮВАННЯ

абсолютная погрешность измерения - absolute error of measurement - absoluter Messfehler – різниця між результатом вимірювання та умовно істинним значенням вимірюваної величини. ДСТУ 2681-94.

Гірничий енциклопедичний словник 

T: 0.069087668 M: 1 D: 1