АБСОЛЮТНА ПОХИБКА ВИМІРЮВАННЯ

абсолютная погрешность измерения - absolute error of measurement - absoluter Messfehler – різниця між результатом вимірювання та умовно істинним значенням вимірюваної величини. ДСТУ 2681-94.

Гірничий енциклопедичний словник 

АБСОЛЮТНА ПОХИБКА ЗАСОБУ ВИМІРЮВАНЬ →← АБСОЛЮТНА ПОРИСТІСТЬ

T: 0.088612699 M: 3 D: 3