АБСОЛЮТНА КООРДИНАТА

абсолютная координата - absolute coordinate - absolute Koordinate – координата, що визначає позицію певної точки відносно початку заданої системи координат. ДСТУ 2939-94.

Гірничий енциклопедичний словник 

T: 0.099216922 M: 1 D: 1