АБСОЛЮТНА КООРДИНАТА

абсолютная координата - absolute coordinate - absolute Koordinate – координата, що визначає позицію певної точки відносно початку заданої системи координат. ДСТУ 2939-94.

Гірничий енциклопедичний словник 

АБСОЛЮТНА ПОРИСТІСТЬ →← АБСОЛЮТНА ГЕОХРОНОЛОГІЯ

T: 0.081103756 M: 3 D: 3