КОЕФІЦІЄНТ ТЕМПЕРАТУРНОГО РОЗШИРЕННЯ РІДИНИ ΒT.

коэффициент температурного расширения жидкости βt - coefficient of temperature expansion of liquid βt - *Flüssigkeitswärmeausdehnungskoeffizient – відношення відносного збільшення об’єму рідини (тобто величини dV/V до відповідного приросту т-ри: .

Гірничий енциклопедичний словник 

КОЕФІЦІЄНТ ТЕПЛОВІДДАЧІ →← КОЕФІЦІЄНТ СТРУКТУРНОЇ В’ЯЗКОСТІ

T: 0.085435056 M: 3 D: 3