КОЕФІЦІЄНТ ТЕМПЕРАТУРНОГО РОЗШИРЕННЯ РІДИНИ ΒT.

коэффициент температурного расширения жидкости βt - coefficient of temperature expansion of liquid βt - *Flüssigkeitswärmeausdehnungskoeffizient – відношення відносного збільшення об’єму рідини (тобто величини dV/V до відповідного приросту т-ри: .

Гірничий енциклопедичний словник 

T: 0.083751937 M: 1 D: 1