КОЕФІЦІЄНТ ЛОБОВОГО ОПОРУ СХ.

коэффициент лобового сопротивления Сх - drag coefficient - *Stirnwiderstandskoeffizient – безрозмірний емпіричний коефіцієнт, який входить у формулу для сили Rx лобового опору твердого тіла; для квадратичної ділянки опору Сх залежить тільки від форми тіла й швидкості його поверхні, а також від положення (від орієнтування) цього тіла в потоці. Для деяких випадків тіл найпростішої геометричної форми (куля, циліндр та інші) Сх можна одержати теоретично.

Гірничий енциклопедичний словник 

T: 0.081048364 M: 1 D: 1