ҐРУНТОВІ ВОДИ

грунтовые воды - ground waters - *Grundwasser – гравітаційні підземні води першого від поверхні Землі постійного водоносного горизонту, що залягають на першому водонепроникному шарі земної кори і утворюються г.ч. за рахунок інфільтрації (просочування) атмосферних осадів і вод річок, озер, водосховищ, зрошувальних каналів та шахтових водовідвідних канав. До них належать усі неглибоко залеглі безнапірні або з місцевим напором підземні води, які дренуються гідрографічною сіткою і формують ґрунтовий стік. У системі вертикальної зональності підземних вод вони займають верхній ярус і належать до зони інтенсивного або вільного водообміну. Режим їх тісно пов’язаний з гідрометеорологічними факторами (температура повітря, атмосферний тиск та кількість атмосферних осадів). Розподіл Ґ.в. за територією підпорядковуються кліматичній зональності. Для Ґ.в. характерна гідрохімічна зональність, яка полягає в збільшенні з півночі на південь в європейській частині глибини залягання та мінералізації води. За умовами формування хімічного складу Ґ.в. можна виділити дві зони: а) зону Ґ.в. вилуговування; б) зону Ґ.в. континентального засолення. Води першої зони формуються в областях надлишкового зволоження або в областях помірно вологих, але ще характеризуються наявністю добре проникних порід, високою динамічністю та активним дренажем. Мінералізація Ґ.в. цієї зони здебільшого не перевищує 1 г/дм3. Води другої зони формуються в умовах аридного клімату звичайно на територіях пустель, напівпустель та сухих степів. У таких районах спостерігається значно більша різноманітність типів хімічного складу і у зв’язку з цим зустрічаються прісні, солонуваті та солоні води гідрокарбонатно-сульфатні, сульфатні, сульфатно-хлоридні та хлоридні. Ґрунтові води — джерело водопостачання.

Гірничий енциклопедичний словник 

ҐРУНТОВИЙ ПОМПА →← ҐРУНТ

T: 0.091489061 M: 3 D: 3