ҐРАНІТОҐНЕЙС

гранитогнейс - gneissoid granite - Granitgneis, Gneisgranit - сланцювата метаморфічна гірська порода, за мінералогічним складом тотожна з ґранітом. Текстура ґнейсоподібна. Структура - проміжна між ґранітом і ґнейсом. Ряд дослідників вважають, що Ґ. - це ґраніти, що кристалізувалися в глибинних зонах земної кори при охолодженні магматич. розплаву в умовах направленого тиску або в процесі руху магми. Цим пояснюється паралельне орієнтування мінералів. Якщо ґраніт, зазнавши метаморфізму, не втратив ґранітної структури, його наз. оґнейсованим ґранітом. За мінеральним складом виділяють плагіоклазові, лужно-полевошпатові і двополевошпатові відміни Ґ. Крім того, розрізняють нормальні і лужні Ґ. Поширені в Українському кристаліч. щиті, а також в інших докембрійських щитах (Балтійському, Алданському тощо). Використовуються як облицювальний матеріал.

Гірничий енциклопедичний словник 

ҐРАНІТОҐНЕЙСОВИЙ КУПОЛ →← ҐРАНІТОЛИ

T: 0.078736734 M: 3 D: 3