ҐРАНІТОҐНЕЙСОВИЙ КУПОЛ

гранито-гнейсовый купол - granite-gneiss dome - Granitgneissdom – округла, овальна або слабко видовжена в плані форма залягання ґранітів і ґнейсів в метаморфічних комплексах. Часто відрізняється зональними розташуванням г.п., які поступово змінюють одна одну.: в ядрі знаходяться ґраніти, ближче до периферії – ґнейси і мігматити, потім кристалічні сланці.

Гірничий енциклопедичний словник 

ҐРАНАТИ →← ҐРАНІТОҐНЕЙС

T: 0.101141577 M: 3 D: 3