ҐРАНІТИЗАЦІЯ

гранитизация - granitization - Granitisierung, Granitisation - сукупність процесів перетворення різних твердих гірських порід на породи, близькі або тотожні за складом і структурою з ґранітом. Розвиваються у глибинних зонах земної кори. Осн. особливість процесу Ґ. - привнесення SiО2, Na, K, Н2O і винесення Mg, Fe, Са та інш. компонентів. Ґ. інтенсивніше усього виявлена в глибинних ерозійних рівнях геосинклінальних поясів - перев. в умовах амфіболітової і ґранулітової фацій метаморфізму. Ґ. в докембрії мала регіональний характер, в більш молодих формаціях - локальний. В Україні Ґ. пов’язана з докембрійськими товщами.

Гірничий енциклопедичний словник 

ҐРАНІТНИЙ ШАР →← ҐРАНІТ

T: 0.095360044 M: 3 D: 3