ҐРАНУЛОМЕТРІЯ

гранулометрия - granulometry, grading; size grading - *Granulometrie, Kornzusammensetzung, Kornaufbau - визначення відсоткового вмісту різних за величиною зерен або їхньої кількості в гірських породах, ґрунтах і штучних матеріалах. Застосовують в геології, гірничій справі та збагаченні к.к. Методи Ґ. розділяють на диференційні та інтегральні. Диференційні методи Ґ.: в гірн. справі - метод планіметрії; в геології, збагаченні к.к., гідрометалургії - мікроскопічний, імпульсний, кондуктометричний аналіз. Інтегральні методи Ґ.: ситовий, гідравлічний. Для графіч. представлення даних Ґ. застосовують гістограми, циклограми, трикутні діаграми або сумарні (кумулятивні) криві.

Гірничий енциклопедичний словник 

ҐРАНУЛОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ →← ҐРАНУЛОМЕТР

T: 0.089643112 M: 3 D: 3