ҐРАНУЛОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ

гранулометрический анализ - granulometric analysis, particle-size(grain-size) analysis - *Siebanalyse, Siebversuch, Siebprobe, Kornanalyse - визначення ґранулометричного складу матеріалів просіюванням через набір стандартних сит з отворами різних розмірів, а також седиментацією та мікроскопічними дослідженнями – Див. ситовий аналіз.

Гірничий енциклопедичний словник 

ҐРАНУЛОМЕТРИЧНИЙ СКЛАД →← ҐРАНУЛОМЕТРІЯ

T: 0.077473167 M: 3 D: 3