ҐРАНУЛОМЕТР

гранулометр - granulometer - Korngrößenrnesser - вимірювальний пристрій для автоматичного чи автоматизованого визначення ґранулометричного складу сипучих матеріалів. За принципом вимірювання Ґ. поділяють на диференційні та інтегральні; за методом вимірювання - на ситові або механічні, мікроскопічні, електронно-оптичні, імпульсні, кондуктометричні, ультразвукові та інш.; за порядком роботи - на безперервні (потокові) і дискретні (періодичної дії). Сучасні Ґ. поєднані з персональними комп’ютерами, завдяки чому забезпечується досконала і різнопланова обробка інформації та її представлення.

Гірничий енциклопедичний словник 

ҐРАНУЛОМЕТРІЯ →← ҐРАНУЛИ

T: 0.092201346 M: 3 D: 3