ҐРАНУЛИ

гранулы - granules - Granulen - дрібні щільні грудочки будь-якої речовини, що мають вигляд зерен і утворилися з більш дрібних частинок цієї речовини внаслідок довільної (самоґрануляції) або цілеспрямованої ґрануляції (аґреґації) за допомогою сторонньої зв’язуючої речовини або без неї.

Гірничий енциклопедичний словник 

ҐРАНУЛОМЕТР →← ҐРАНУЛІТИ

T: 0.076960824 M: 3 D: 3