ҐРАНОДІОРИТ

гранодиорит - granodiorite - Granodiorit - глибинна кисла магматична гірська порода, за мінералогічним складом проміжна між ґранітом і кварцовим діоритом. На 65-90% складається з плагіоклазу, калієво-натрієвого польового шпату, кварцу, рогової обманки, біотиту, іноді піроксену. Акцесорні мінерали; сфен, апатит, рідше - циркон і інш. За мінеральним складом виділяють Ґ.: авгіт-роговообманковий, авгітовий, біотит-роговообманковий, біотит-роговообманко-авгітовий, біотитовий, гіперстен-біотитовий, роговообманковий, піроксен-роговообманковий. За структурою і текстурою розрізнюють Ґ.: порфірові, рівномірно-, крупно-, середньо-, дрібно-, тонкозернисті, аплітові, пегматоїдні, міаролові, масивні, ґнейсоподібні, смугасті, плямисті. Ґ. - глибинний аналог дациту. Колір зеленувато-сірий. Густина 2,65. Модуль Юнга 5,8-7,6 Па. Коеф. Пуассона 0,2-0,3; міцність на стиснення 100-300 МПа. Ґ. утворюють інтрузивні тіла, поширені в складчастих геосинклінальних поясах, в активних околицях континентів, у зонах тектоно-магматич. активізації. Ґ. розвинені майже у всіх районах, де поширені кислі глибинні породи (Урал, Казахстан, Алтай, Кордільєри, Анди). Поширений в межах Українського щита.

Гірничий енциклопедичний словник 

ҐРАНУЛІТ →← ҐРАНАТИ

T: 0.084081792 M: 3 D: 3