ҐРАНАТИ

гранаты - garnets - Granate - група мінералів ортосилікату острівної структури. Загальна формула А32+В23+(SiO4)3, де А32+ - Mg, Fe, Са, Мn; В23+ - Аl, Fe, Сг, V, Мn, Ti4+, Zr4+ і інш. Самоцвіти, напівдорогоцінне каміння. Включає 15 ізоструктурних мінералів, які за хімічним складом поділяються на 6 мінеральних видів: альмандин-піроп, альмандин-спесартин, спесартин-гросуляр, гросуляр-андрадит, уваровіт-гросуляр і шорломіт. Сингонія кубічна. Густина 3,51-4,25. Твердість 6,5-7,5. Колір - від безбарвного до чорного. Розрізняють Ґ. бериліїстий, білий, благородний, бобровський, богемський, ванадіїстий, вапнисто-глиноземистий, вапнисто-залізистий, вапнисто-хромистий, везувійський, глиноземистий, залізисто-алюмініїстий, залізисто-глиноземистий, залізний, звичайний, зелений, ітріїстий, кальціїстий, кальціїсто-алюмініїстий, кальціїсто-залізистий, кальціїсто-хромистий, колінський, лужний, магнезіально-глиноземистий, магнезіо-алюмінієвий, магніїсто-алюмініїстий, марганцевистий, марганцевисто-алюмінієвистий та інш. Найбільш поширені алюмінієві та кальцієві ґранати. В Україні є на Закарпатті та в межах Українського щита. Ґ. здавна відомі в Україні-Русі. Осн. метод збагачення - гравітаційний і флотацiя. В укр. наук. літературі вперше описані в лекції "Про камені та геми" Ф.Прокоповича, яка читалася в Києво-Могилянській академії в 1705-1709 рр. Світове виробництво ґранатових концентратів зосереджено у США, Австралії та Індії і становить бл. 300 тис. т на рік. У США Ґ. видобувають при їх вмісті у руді бл. 8%. В Україні є значно більш багатші родовища Ґ. за вмістом корисного компоненту, напр., Іванівське родовище ґраніту (Поділля), у ґранітному відсіві якого міститься до 27% ґранатів, запаси руди складають понад 25 млн.т.

Гірничий енциклопедичний словник 

ҐРАНОДІОРИТ →← ҐРАНІТОҐНЕЙСОВИЙ КУПОЛ

T: 0.08745788 M: 3 D: 3