ҐРАДІЄНТ СКАЛЯРНОГО ПОЛЯ

градиент скалярного поля - gradient of scalar field - Skalarfeld-Gradient - вектор, проекціями якого на координатні осі є частинні похідні функції, яка описує дане поле. Практичне тлумачення полягає в тому, що він визначає напрям, у якому задане скалярне поле змінюється найшвидше.

Гірничий енциклопедичний словник 

ҐРАДІЄНТОМЕТР ГРАВІТАЦІЙНИЙ →← ҐРАДІЄНТ МЕТАНОВОСТІ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ

T: 0.083534375 M: 3 D: 3