ҐРАДАЦІЙНА ШАРУВАТІСТЬ

градационная слоистость - graded bedding - Gradationsschichtung – поступова зміна розмірів зерен в шарі осадових гірських порід від крупних внизу до тонких у верхній частині шару.

Гірничий енциклопедичний словник 

ҐРАДИРНЯ →← ҐРАДІЄНТОМЕТР МАГНІТНИЙ

T: 0.072290086 M: 3 D: 3