ҐРАДIЄНТ ТИСКУ ГРАНИЧНИЙ

градиент давления начальный - initial pressure gradient - *Anfangsdruckgradient – ґрадiєнт тиску в пористому середовищi, що створюється на подолання напруги зсуву в’язко-пластичної рiдини i при якому швидкiсть фiльтрацiї дорiвнює нулю. Ґ.т.п. визначається за формулою:де – безрозмiрний (структурний) коефiцiєнт, що залежить вiд структури порового простору ( = 0,0162 – 0,018); τ0 динамiчна напруга зсуву рiдини; k – проникностi коефiцiєнт. Для ряду нафтових родовищ γ = (1,2 – 1,5).10-3 МПа/с.

Гірничий енциклопедичний словник 

ҐРАДІЄНТ →← ҐРАДIЄНТ ТИСКУ

T: 0.094914434 M: 3 D: 3