ҐОН

град (гон) - grade - Grad - позасистемна одиниця вимірювання плоского кута, яка допущена міжнародним стандартом для застосування в геодезії та маркшейдерській справі, має міжнародну позначку (...g) і дорівнює π/200 рад. Ділення кола на 400 g розповсюджене для градуювання лімбів кутомірних приладів, а також для запису та обчислення результатів кутових вимірювань. Зручність використання Ґ. полягає в можливості його ділення на десяті частки, передбачені міжнародною системою SІ. Напр., одну десяту, одну соту, одну тисячну частину ґрада відповідно називають дециґрад, сантиґрад , міліґрад і ін.

Гірничий енциклопедичний словник 

ҐОНАРДИТ →← ҐОН

T: 0.104885219 M: 3 D: 3