ҐНЕЙСОВА ТЕКСТУРА

гнейсовая текстура - gneissic structure - *gneisige Texture, Gneistextur – притаманна сланцюватим або розсланцьованим виверженим породам, а також ґнейсам, мігматитам, амфіболітам. Характерна паралельним орієнтуванням ряду мінералів, чергуванням в породі смуг і лінз різного мінерального складу та структури.

Гірничий енциклопедичний словник 

ҐОН →← ҐНЕЙС

T: 0.097557478 M: 3 D: 3