ҐЛАУКОФАН

глаукофан - glaucophane - Glaukophan - породоутворюючий мінерал класу силікатів. Лужний амфібол ланцюжкової будови. Сингонія моноклінна. Формула: Na2Mg3Al3(OH)2[Si8O22]. Домішки: Fe2+,Fe3+,Са, К. Азбестоподібна відміна Ґ. - родусит. Кристали призматичні. Колір темно-синій, безбарвний. Тв. 5,5-6,5. Густина 3,1-3,3. Спайність довершена за призмою. Характерний мінерал глаукофанових і слюдяних кристаліч. сланців. Зустрічається у метаморфічних гірських породах. В Україні є в Кривому Розі.

Гірничий енциклопедичний словник 

ҐЛЕТЧЕР →← ҐЛАУКОНІТ

T: 0.088459758 M: 3 D: 3