ҐЛАУКОНІТ

глауконит - glauconite, сeladongreen - *Glaukonit - мінерал класу силікатів групи гідрослюд. Сингонія моноклінна. Густина 2,2-2,9. Тв. 2-3. Колір зелений, блиск матовий. Містить: SiO2 - 44-56%, Аl2O3 - 3-22%; Fe2O3 - 0-27%; FeO - 0-8%; MgO - 0-10%; K2O до 10%, H2O - 4-10%. Відомі також домішки Li і В. Високомагнезіальний Г. наз. селадонітом, високоглиноземистий - сколітом. Характерний для всіх геол. систем починаючи з докембрію. Є одним з осн. мінералів, що використовуються для визначення віку осадових гірських порід (К-Аr-методом). Ґ. застосовується для виготовлення мінеральних масел та фарб, відбілювачів, як сорбент, для виробництва декоративного бетону і цементу, в скляній пром-сті. В Україні є на Поділлі, на Волині та ін.

Гірничий енциклопедичний словник 

ҐЛАУКОФАН →← ҐЛАУКОДОТ

T: 0.079148123 M: 3 D: 3