ҐЕНЕРАТОРНИЙ ГАЗ

генераторный газ - generator gas, producer gas - *Generatorgas - вид газоподібного палива, що його одержують у газоґенераторах газифікацією вугілля, торфу тощо. Склад газу залежить від природи палива, типу окисник, температури процесу та його технологічного оформлення. Див. також газифікація.

Гірничий енциклопедичний словник 

ҐЕНТГЕЛЬВІН →← ҐЕНЕРАТОРНИЙ

T: 0.085825438 M: 3 D: 3