ҐЕНЕРАТОРНИЙ

генераторный - generator - Generator - породжуючий, перетворювальний; ґ-на л а м п а - електронна лампа для перетворювання енергії джерела постійного чи змінного струму в енергію електричних коливань.

Гірничий енциклопедичний словник 

ҐЕНЕРАТОРНИЙ ГАЗ →← ҐЕНЕРАТОР

T: 0.084599855 M: 3 D: 3