ҐЕЙЗЕРИ

гейзеры - geyser, spouting spring - *Springquelle, Geiser - гарячі джерела, що періодично фонтанують. Поширені в районах сучасного і недавнього вулканізму. Ґ. з постійною тривалістю циклу наз. регулярними, з мінливою - нерегулярними. Тривалість окремих стадій циклу вимірюється у хвилинах і в десятках хвилин, стадія спокою триває від дек. хвилин до дек. годин або днів. Вода, що викидається Ґ. відносно чиста, слабко мінералізована (1-2 г/л), містить відносно багато кремнезему, з якого біля виходу каналу і на схилах утворюється ґейзерит. Ґ. відомі в Ісландії, Канаді, США, Новій Зеландії, РФ, Японії, Китаї. Існує ряд гіпотез, що пояснюють явище Ґ. За однією з них, необхідною умовою існування Ґ. є живлення їх в приповерхневих частинах каналу перегрітими водами з т-рою понад 100оС. При підніманні води вгору по каналу тиск її меншає і вода закипає; при цьому швидко зростає пружність пари, яка, долаючи тиск води в каналі, викидає воду. З початком фонтанування Ґ. вся вода в каналі закипає і вивергається за рахунок значного збільшення об'єму пароводяної суміші. Викинута вода, дещо охолоджена, частково падає в чашу Ґ. і попадає в його канал. Більша частина води просочується в канал з бічних порід, нагрівається (а в ниж. частинах каналу перегрівається), і знов відбуваються утворення пари і викид пароводяної суміші. Водяна пара і гаряча вода Ґ. можуть бути використані для опалювання будівель, теплиць і роботи енергетич. установок.

Гірничий енциклопедичний словник 

ҐЕЙЗЕРИТ →← ҐЕЗЕНК

T: 0.10158248 M: 3 D: 3