ҐЕЗЕНК

гезенк - winze, staple, staple-shaft - Gesenk, Blindschacht - вертикальна або похила гірнича виробка, що не виходить безпосередньо на земну поверхню. Проводяться Ґ. знизу вгору (на негазових шахтах) і зверху вниз (на шахтах з газопиловим режимом). Служить для спускання корисних копалин і пустих порід з одного поверху шахти на інший, для переміщення людей, провітрювання тощо. Див. також сліпий стовбур.

Гірничий енциклопедичний словник 

ҐЕЙЗЕРИ →← ҐВИНТОРІЗ

T: 0.080942028 M: 3 D: 3