ҐАУССА СИСТЕМА ОДИНИЦЬ

Gaussian system(of units) - система електричних і магнітних величин, в якій основними одиницями є сантиметр, грам, секунда. Діелектрична проникність і магнітна проникність у Ґ.с.о. - безрозмірні величини, для вакууму вони дорівнюють 1. Магнітні одиниці цієї системи дорівнюють одиницям СГСМ системи одиниць, а електричні - одиницям СГСЕ системи одиниць. Ґ.с.о. називають симетричною СГС системою одиниць. Застосовується рідко.

Гірничий енциклопедичний словник 

ҐВИНТ →← ҐАУССА СИСТЕМА КООРДИНАТ

T: 0.088325903 M: 3 D: 3