КАВІТАЦІЙНИЙ КОЕФІЦІЄНТ ШВИДКОХІДНОСТІ, С

кавитационный коэффициент быстроходности С - cavitation specific speed C - Kavitationsschnelllaufkoeffizient – критерій подібності, який характеризує всмоктувальну здатність відцентрових насосів і визначається залежністю:де n – кількість обертів, 1/хв; Qopt – оптимальна витрата, м3/с; Δhкр – критичний кавітаційний запас напору, нижче значини якого виникає кавітація, м.

Гірничий енциклопедичний словник 

T: 0.086222396 M: 1 D: 1