КАВІТАЦІЙНИЙ КОЕФІЦІЄНТ ШВИДКОХІДНОСТІ, С

кавитационный коэффициент быстроходности С - cavitation specific speed C - Kavitationsschnelllaufkoeffizient – критерій подібності, який характеризує всмоктувальну здатність відцентрових насосів і визначається залежністю:де n – кількість обертів, 1/хв; Qopt – оптимальна витрата, м3/с; Δhкр – критичний кавітаційний запас напору, нижче значини якого виникає кавітація, м.

Гірничий енциклопедичний словник 

КАВІТАЦІЯ →← КАВІТАЦІЙНА СТІЙКІСТЬ

T: 0.077675514 M: 3 D: 3