ХОДИНИЦЯ

икс(Х-единица) - X-unit - X-Einheit - одиниця довжини. 1 ікс-од. = 1,00206 х 10-13м. Використовується у рентгеноструктурному аналізі для визначення довжини хвилі рентгенівського (пулюєвого) та гамма-проміння і параметрів кристалічної ґратки.

Гірничий енциклопедичний словник 

ХОЛОДИЛЬНИЙ КОСТЮМ →← ХІМ.

T: 0.086653153 M: 3 D: 3