ФІЗИКА ЛАНДШАФТІВ

геофизика ландшафтов (физика ландшафтов) - landscape physics - Landschaftphysik - галузь ландшафтознавства, що за допомогою фізичних методів вивчає процеси, які відбуваються у тому чи іншому природно-територіальному комплексі. Г.л. досліджує процеси обміну та переносу речовини й енергії в географічній оболонці та між компонентами природно-територіальних комплексів при їх взаємодії.

Гірничий енциклопедичний словник 

ФІРМИ, ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОМИСЛОВІ РОЗРОБКИ ВВП →← ФІЗИКА ЗЕМЛІ

T: 0.081886426 M: 3 D: 3