САМОКОЛИВАННЯ

автоколебания - self-excited vibrations, self-excited oscillations - *Selbstschwingungen – коливання системи, що виникають внаслідок самозбудження, вид і властивості яких визначаються системою, хоч і незгасаючі коливання підтримуються зовнішніми джерелами енергії, напр., у колоні насосних штанг.

Гірничий енциклопедичний словник 

САР →← САЛЬЗА

T: 0.086632263 M: 3 D: 3