ПОРОДНА СТІНА

бутовая полоса (породная полоса, породная стена) - rubble band - *Bergerippe, Bergedamm - закладальний масив у формі смуги в гірничій виробці. Б.с. застосовують при розробці тонких пластів, жил і лінз к.к., в лавах, при управлінні покрівлею частковим обрушенням і частковою закладкою (особливо при нестійких породах), а також для охорони виробок, в тому числі при проведенні їх широким вибоєм. Для створення Б.с. в лавах використовують породу, що видобувається в бутових штреках або залишається від проведення виробок. Розташовують Б.с. за простяганням або за падінням пласта; ширина 6-12, іноді 4-6 м. На крутих пластах Б.с. утримуються з боку падіння костровим (клітьовим) кріпленням. Кількість і ширина Б.с. повинні забезпечувати утримання осн. покрівлі від обвалення.

Гірничий енциклопедичний словник 

ПОШИРЕНІСТЬ 3. У ВСЕСВІТІ 5,34•108%. ВІДНОСНИЙ ВМІСТ 3. НА СОНЦІ СТАНОВИТЬ 4,0•106%, ЩО НА ПОРЯДОК ВИЩЕ, НІЖ У ПОРОДАХ ЗЕМЛІ. СЕР. ВМІСТ ЙОГО В ЗЕМНІЙ КОРІ 4,3•107%. ЗА ЗРОСТАННЯМ КОНЦЕНТРАЦІЇ 3. ВИБУДОВУЄТЬСЯ ТАКИЙ РЯД ПРИРОДНИХ УТВОРЕНЬ: МОР. ВОДА, О →← ПОДАЧА НАСОСУ МАСОВА

T: 0.095483438 M: 3 D: 3